κεραμικό υλικόHobby Absordbex Micro

 

Οι μικροί πόροι στα γυάλινα δαχτυλίδια, διασφαλίζουν αερισμό και οξυγόνωση

Το μέγεθος των πόρων εξασφαλίζει το χώρο για να αποικήσουν τα ωφέλιμα βακτήρια

Μόλις ένα λίτρο προσφέρει επιφάνεια αποίκησης ίση με 1,200m2!!!

Βάρος 0.7 kg