γεννήστρα guppyGuppy Net Breeder

 

Guppy Net Breeder

Διαστάσεις 16 x 12 x 13 cm

Βάρος 0.050 kg